CBR Oogkeuring

Afhankelijk van uw verwijzing mag u zelf de oogarts kiezen voor uw rijbewijskeuring. Het CBR biedt een volledige lijst waar Looks Clinics ook op vermeld staat. Uiteindelijk mag elke geregistreerde oogarts deze keuring uitvoeren, maar de lijst van CBR geeft wel wat meer vertrouwen. In sommige gevallen wordt je voor een CBR oogkeuring verwezen naar een specifieke oogarts. Je mag echter voor deze oogkeuring niet naar een opticien.

Rijbewijskeuring

Waarneming is belangrijk in het verkeer. Bijvoorbeeld om de weg te vinden en gevaar te zien aankomen. De belangrijkste oogfuncties voor het verkeer zijn de gezichtsscherpte (visus) en gezichtsvelden. De overheid heeft hier voor het rijbewijs eisen aan gesteld.

Gezichtsscherpte en gezichtsvelden

De gezichtsscherpte stelt u in staat om op afstand goed te zien, bijvoorbeeld om borden te kunnen lezen. Hoe beter de visus, hoe eerder u een bord kunt lezen en hoe veiliger dit in het verkeer is. Een normale gezichtsscherpte, eventueel met bril of lenzen, ligt tussen de 0,8 en 1,5. Met de gezichtsvelden ziet u de dingen waar u niet gericht naar kijkt, maar wat u met de ooghoeken waarneemt. Dat is belangrijk als waarschuwingsfunctie. Een normaal gezichtsveld met twee ogen is ongeveer 180 graden, met één oog ongeveer 150 graden.

Wie verricht de keuring

De keuringen worden verricht door een BIG geregistreerde oogarts.

Wanneer kan ik beginnen met de aanvraag

Wij raden aan om de keuringsprocedure minimaal 4 maanden voor het verlopen uw rijbewijs te starten. Een medische keuring kan al een jaar voor de verloopdatum van uw rijbewijs.

Wie moet gekeurd worden

  • Chauffeurs van bus / vrachtwagens
  • Mensen met een bepaalde aandoening zoals: Diabetes, ADHD of een beroerte (TIA)
  • Indien u ouder bent dan 75 jaar

Wat kunt u voorbereiden

  • Het keuringsverslag (het liefst met ZD code voor de online verwerking van uw gegevens)
  • Legitimatiebewijs
  • Medicijnlijst
  • Bril of contactlenzen (indien van toepassing)

Afspraak maken?

Keuringen zijn bij ons mogelijk op maandagen. Wenst u een afspraak te maken voor een rijbewijskeuring, dan kan dat telefonisch 038 – 303 55 80.

Online verwerking

Bij Looks Clinics streven wij ernaar om uw aanvraag digitaal, via Zorgdomein, door te sturen naar het CBR. Zo zorgen wij mede voor een snelle afhandeling van uw keuring.

Bron: www.cbr.nl